Energy Rent leverer 3MW til Gardermoen Terminal

Energy Rent AS har gjennom sin samarbeidspartner Cramo sikret seg varmeleveranse til Gardermoen terminal prosjektet. Leveransen består av av 3MW fordelt på 2 x 1,5MW mobile fyrkjeler.

Vi bygger ikke en ny terminal, men utvider den eksisterende. Terminalen vil fortsatt fremstå som ett bygg ved at den nye delen blir en integrert del av eksisterende terminal. Den vil få samme karakteristiske takform og volum som i dag. Arbeidet startet opp sommeren 2012 og den nye hallen skal stå ferdig i 2017.
 

Du vil høre noe byggestøy, men reisen din vil gå som normalt 
Det meste av byggearbeidene vil i liten grad være synlig for deg som passasjer fordi det bygges midlertidige vegger mot byggeområdet . Trafikken vil flyte like fint, og reisen din blir ikke berørt, men noe byggestøy må du regne med. 

Kapasiteten øker 
Det nye tilbygget med avgangs- og ankomsthall blir på 52 000 m². Kapasiteten i avgangshallen økes med 34 nye innsjekkingsskranker, såkalte walkthrough skranker, som er mer effektive og fleksible. De gir også mindre kø. Tilbygget får også et nytt bagasjeanlegg. 

Dagens jernbanestasjon blir liggende sentralt i anlegget, mellom ny og eksisterende ankomst- og avgangshall, slik at gangavstanden blir kort for togpassasjerene

(Kilde: http://www.osl.no)