Kilfrost GEO – Miljövänlig geoenergi

Kilfrost GEO

Geoenergi, eller geotermisk energi, har blivit allt mer populärt i de nordiska länderna. Vår berggrund är väl lämpad för detta, rena utnyttjande av energi som ligger under våra fötter. Vi på Energy Rent vill bidra till att fler människor använder sig av grön energi och vi har spetskompetens inom miljövänlig tillfällig värmeöverföring. Vi levererar komponenter […]

Uthyrning av utsläppsfri byggvärme

Typ av projekt Uthyrning av utsläppsfri byggvärme Utrustning 410kW elektrisk värmecentral med övervakning Kort beskrivning Energy Rent fick i uppdrag att hyra utsläppsfri byggvärme till en partner.

Tillfällig kylning av datacenter

Typ av projekt Tillfällig kylning av datacenter som var ”live” Utrustning Luftkyld isvattenmaskin 100kW Kort beskrivning Energy Rent fick i uppdrag att leverera komplett tillfällig kylning av datacenter i samband med ett test av ”live” datacenter.

Uthyrning av mobil hetoljeanläggning för produktion av lim

Utleie hetolje til limindustri

Typ av projekt Uthyrning av mobil hetoljeanläggning (Thermal Oil) för produktion av lim Utrustning Komplett 400kW mobil hetoljeanläggning installerat i 20ft container Kort beskrivning Energy Rent tillkallades när kundens egna hetoljeanläggning stannade. Vi levererade ett komplett mobilt hetoljeanläggning för temperaturer upp till 280°C.

Kylning till vattenbruksindustrin

Typ av projekt  Kylning till vattenbruksindustrin Utrustning Luftkyld isvattensmaskin på 170kW med fjärrövervakning 4 x 10m 2″ slanguppsättning Kort beskrivning Energy Rent kallades för att leverera stabil lågtemperatur åt processvatten för produktion av Berggylt

Uthyrning av mobil isbana

Utleie mobil isbane

Typ av projekt  Uthyrning av mobil isbana Utrustning 450m2 isbana i Stavanger Sentrum Kort beskrivning Energy Rent fick uppdraget att leverera komplett tillfällig isbana, inkl. skridskor, pingviner och bänkar.

Uthyrning av värmepump till försvaret vid Covid19

Mobil Fjernvarme

Typ av projekt Uppvärmning av tält vid uthyrning av värmepump i förbindelse av Covid19 Utrustning Uthyrning av mobila ventilationsaggregat för fjärrvärme samt uthyrning av värmepump Kort beskrivning Energy Rent kallades in när försvarsmakten skulle inrätta ett tillfälligt Covid19 mottagning. Vi levererade flera stora ventilationsanläggningar för att hålla friskluft och temperaturen under kontroll. Energy Rent levererade […]

Uthyrning av mobil kylanläggning till sjukhus vid Covid19

Typ av projekt Uthyrning av mobil kylanläggning till sjukhus Utrustning Energy Rent levererade 6 st mobil luftkonditionering Kort beskrivning Energy Rent kallades när SUS skulle skapa Corona-mottagning. Vi leverera flera mindre mobila kylmaskiner för att hålla temperaturen under kontroll på Corona-mottagningarna.

Uthyrning av mobil hetoljeanläggning för produktion

Utleie av mobilt hetoljeanlegg

Typ av projekt Uthyrning av mobil hetoljeanläggning (Thermal Oil) till produktion av såpa Utrustning Uthyrning av mobil hetoljeanläggning Kort beskrivning Energy Rent kallades in när kundens egna hetoljeanläggning brann ner. Vi levererade ett komplett mobilt värmoljesystem för temperaturer upp till 280°C.

Uthyrning av mobila värmeanläggningar till vattenbruksindustrin

Utleie av mobilt varmeanlegg

Typ av projekt Uthyrning av mobila värmeanläggningar till uppfödning av lax Utrustning 750kW Mobil värmecentral, pumpar, tank, titanväxlar Kort beskrivning Energy Rent anlitades när en läcka upptäcktes i en kondensor på värmepumpen som värmde upp vattnet till fiskodlingen. Vi levererade en mobil värmeanläggning på 750 kW, pumpar, titanväxlare och slangar.  

Uthyrning av mobil kylanläggning för nedkylning av isbana

Utleie av mobilt kjøleanlegg

Typ av projekt Uthyning av mobilt kylanläggning för nedkylning av isbana Utrustning Uthyrning av mobil kylmaskin, mobila värmeväxlar, mobil pumpstation med tank Kort beskrivning Energy Rent anlitades när en läcka upptäcktes i kylrören på isbanorna vid en större ishall i Östlandet. Vi levererade 3 x 170 kW isvattenmaskiner, pumpar, buffertank, titanbytare och expansion.