Byggvärme rehabilitering av skola

Byggvarme rehabilitering av skole

Typ av projekt Byggvärme rehabilitering av skola Utrustning Mobila värmecentral och mobil luftbehandlare Kort beskrivning Byggvärme rehabilitering av skola. Energy Rent levererade en miljövänlig mobil vattenburen värmeanläggning för anslutning till mobila fjärrvärmefläktar runt byggnaden.

Fossilfri byggvärme till Nye Jordal Amfi

Fossilfri Byggvarme

Typ av projekt  Fossilfri Byggvärme för flerbrukshall/idrottshall under tillträde på ca 13 000 m2. Utrustning Miljövänlig fossilfri byggvärme med hjälp av vattenburen värmecentral Kort beskrivning Nye Jordal Amfi skulle byggas fossilfritt. Detta innebar att alla byggmaskiner på byggplatsen skulle vara elektriska eller köras på biodiesel. Detsamma gällde uppvärmning och torkning av byggplatsen. Energy Rent leverera […]

Värmepumpar och fossilfri byggvärme

Mobil Varmesentral 1250kW

Typ av projekt Uppvärmning och tork av bygg under tillträde Utrustning Vattenburen miljövänlig värmecentral, värmepumpar, shuntventil, slangar och fläktspolar. Kort beskrivning Vid byggande av en stor flerbrukshall fanns ett behov av kontrollerad uppvärmning och torkning av byggnader. Vattenburen värme användes i kombination med återluft, värmepumpar och en biooljepanna som säkrade ekonomisk energiförbrukning samt en central […]

Utsläppsfri uppvärmning med värmepump

Mobil Varmepumpe

Typ av projekt Utsläppsfri uppvärmning med värmepumpar och fjärrvärme Utrustning Vi levererade 50kW värmepump med kontroll av frisk luft och elbatteri 36kW. Dessutom distribuerades luft inuti med en perforerad air sock för jämn värme och låg ljudnivå på anläggningen. Kort beskrivning Uthyrning av mobil värmepump med frisk luft och elbatteri för toppbelastning. Isolerat tält på […]

Uthyrning av mobil värmepump

Type av projekt Uthyrning av mobil värmepump för kylning av motorer. Utrustning Mobila värmepumpar och distributionsnät Kort beskrivning Ett industriföretag upplevde för höga temperaturer på elektriska motorer som användes i produktionen, dessa var nedkylda av mobil distributionsnät och mobila värmepumpar levererade, monterade och drivna av Energy Rent.

Uthyrning av mobil ventilationsanläggning

Typ av projekt Uthyrning av mobil ventilationsanläggning Utrustning 2 x 10 000 m3/h, med 50kW integrerad värmepump levererades under ett 12-månadersavtal Kort beskrivning En skola i Oslo skulle rehabiliteras, och dem var vid behov av tillfällig ventilation med värmebatteri som skulle anslutas till permanent ventilationsnät. 2 x 10 000 m3/h, med 50kW integrerad värmepump levererades […]