Ventilation | Referenser

Kjøling av server

Kylning av tekniskt utrymme

Vårt engagerade team tog utmaningen på allvar och utvecklade en skräddarsydd kyllösning för kunden. Vi installerade ett 20 kW-kylsystem som var noggrant dimensionerat för att upprätthålla den nödvändiga kylningen i serverrummet under olika driftförhållanden.

VENTILATIONSSYSTEM FÖR SPORTHALLAR

Typ av projekt Ventilationssystem för sporthall Typ av utrustning Mobil värmepump VP85 LL Kort beskrivning Kundens eget ventilationssystem kunde inte kyla idrottshallen ensam och kunden

Mobil Varmepumpe

Utsläppsfri uppvärmning med värmepump

Typ av projekt Utsläppsfri uppvärmning med värmepumpar och fjärrvärme Utrustning Vi levererade 50kW värmepump med kontroll av frisk luft och elbatteri 36kW. Dessutom distribuerades luft

Uthyrning av mobil ventilationsanläggning

Typ av projekt Uthyrning av mobil ventilationsanläggning Utrustning 2 x 10 000 m3/h, med 50kW integrerad värmepump levererades under ett 12-månadersavtal Kort beskrivning En skola

Skicka oss ett mejl till [email protected] eller fyll i kontaktformuläret nedan