Fossilfri byggplats

Fossilfri byggplats – Skärpta krav

Framtiden är en fossilfri byggplats! Den traditionella byggarbetsplatsen använde byggmaskiner och värmelösningar som använder fossila energikällor. Med skärpta miljökrav till nytta för både människor och natur kom också krav på klimatvänliga åtgärder inom byggbranschen.

Byggplatser i Norge använde till stor del fossila energikällor för uppvärmning fram till förbudet mot fossil eldningsolja från 1 januari 2022. Byggverksamheten står för en stor del av utsläppen av växthusgaser på riksbasis, som måste minskas genom att använda klimatvänliga alternativ.

Fossilfri Byggvarme
Fossilfri byggvärme från Energy Rent AS

I första hand har regeringen infört ett förbud mot byggnadsvärme som eldas med diesel och så småningom blir alla byggplatser helt utsläppsfria. Men vad är skillnaden mellan en fossilfri byggplats och en utsläppsfri byggplats, och vilka alternativ har man egentligen för fossila energikällor?

Biobränslen (bioolja och biogas) och pellets är förnybar energikällor om kan användas effektivt med dagens teknik. Dessutom kan propan fortfarande användas för uppvärmning tills kravet på utsläppsfritt träder i kraft, i de flesta storstäder från 2025.

Fossilfri teknologi

En fossilfri byggplats kommer att använda maskiner som inte släpper ut växthusgaser, men som kan använda hållbar bioenergi och biobränslen. Utöver el och biobränslen kan värmelösningar använda pellets, fjärrvärme, markvärme och värmepumpar eller vätgas – som ännu inte blivit kommersiellt tillgängligt.

Tillgången på denna teknik varierar, men oavsett var i Sverige du befinner dig går det att tillgodose kraven på en fossilfri byggplats. Vill man använda helt utsläppsfria energikällor måste man idag ta till el, fjärrvärme och liknande. Men specifikationerna är många, och kraven är hårda – då är det trevligt att be om hjälp från experter.

leie varmevekslere
Utsläppsfri värme via värmeväxlar från Energy Rent AS

I tabellen nedan har vi sammanställt en översikt över utsläppsfria och fossilfria alternativ på byggplatsen.

Fossilfria energikällorUppvärmningAnläggningsmaskiner
Pelletsx
Biobränslexx
 
Utsläppsfria energikällor
Fjärrvärmex
Elektricitetxx
Markvärme och värmepumparx
Väte*
* Ej kommersiellt tillgänglig idag

Utsläppsfritt eller fossilfritt?

Framtidens byggplatser kommer att vara utsläppsfria, och på sikt kommer det att finnas lagstadgade krav på användning av utsläppsfria energikällor i bygg- och anläggningsverksamhet. Det kräver tillgång till utrustning och maskiner som kan göra jobbet effektivt, och även om det finns många alternativ är det klokt att överväga de olika lösningarna för att hitta den bästa lösningen för varje projekt.

Fossilfri byggplats – Miljövänlig byggvärme

Det finns många faktorer att ta hänsyn till när man väljer rätt lösning för fossilfri byggnadsuppvärmning. Du ska veta vad behovet är, yta och planlösning, hur mycket el du har tillgängligt och du ska väga in utetemperatur och önskad temperatur inne. Rätt dimensionering är avgörande för effektiviteten, både ekonomiskt och miljömässigt.

I den här artikeln har vi samlat vad du bör tänka på när du går vidare till fossilfri byggvärme.

Ett exempel på vattenburen värme för en fossilfri byggplats är ett mobilt värmeaggregat med bioolja som kopplas till tillfälliga konvektorer, fläktar och rör. Med en central enhet kan du säkerställa en effektiv drift, där du inte behöver gå runt för att flytta utrustning när du går vidare i projektet.

Fossilfri byggplats – Biogas

Traditionella köksredskap har till stor del konverterats till att använda bioolja. I miljöräkenskaperna positivt, men det har också bidragit till att priset på bioolja har skjutit i höjden. Här kommer biogas in som ett alternativ – med lägre råvarupriser än bioolja, ökad tillgänglighet i Norge och enkel konvertering på LPG-utrustning.

I Norge finns flera produktionsanläggningar och marknaden utvecklas ständigt med nya resurser som används för produktionen.

Miljøvennlig mobil varmesentral
Miljövänlig mobil värmecentral

Idag finns det många aktörer i det här landet som använt biogas, ofta för tunga transporter eller i kollektivtrafiken. Men även byggandet har fått upp ögonen för möjligheterna – speciellt där det inte finns tillgång till el i uppstarten av projekt. Dessutom tillkommer höjda skatter på utsläpp av växthusgaser samtidigt som biogas är skattefritt.

Särskilt större byggplatser som vill ha uppvärmning till en fossilfri byggplats kan dra nytta av biogas. Med hjälp av mobila värmeverk som använder biogas kan du få snabb tillgång till uppvärmning till ett förmånligt pris.

Dagens lösningar är framtagna med effektivitet i åtanke, där du får miljövänlig utrustning som också effektiviserar och förenklar byggprocessen. Att utnyttja fossilfria energikällor på byggplatsen bidrar till att driva utvecklingen i rätt riktning – mot en miljövänlig och framåtblickande industri.

Skicka oss ett mejl till [email protected] eller fyll i kontaktformuläret nedan