Hyr våra kylaggregat

Utleie av chiller

Hos oss kan du hyra kylaggregat

Att hyra en kylaggregat som är för stort kan leda till ojämn drift. Vi ser då stora variationer i temperaturen på isvattnet och större belastning på kylaggregatet. Kylaggregatet är själva hjärtat och en mycket viktig komponent. För att kylmaskinen ska kunna fungera så smidigt och stabilt som möjligt måste storleken dimensioneras och anpassas efter behov. Att hyra kylaggregat som är för litet kommer att slitas igen för att hålla temperaturen, vilket leder till att du som kund inte blir nöjd.

Att hyra en kylaggregat som har rätt mått är viktigt

Vad vi ofta gör för att säkerställa en så stabil och jämn drift som möjligt är att installera en eller flera buffertankar mellan kylaggregat och konsumenten. Vi använder sedan för att sätta in uthyrning av cirkulastionspumpar i processen, en mellan kylaggregatet och buffertanken, och en mellan buffertanken och konsumenten.

När belastningen varierar kommer tanken att fungera som en stabilisator. Om kylaggregatet har för mycket kapacitet fortsätter kylaggregatet att kyla buffertanken tills börvärdet har uppnåtts. Vi har sedan en behållare med isvatten redo för omedelbar användning.

Där kylaggregatet är lite för liten kommer en buffertank att utjämna temperaturen. Detta gäller särskilt om tanken är relativt stor och belastningen kommer i korta och kraftiga stötar. Om kylbehovet hela tiden är större än vad kylaggregatet kan producera, fungerar det inte.

Pumparna som ska användas måste kunna uppfylla minimikravet för kylaggregatet och samtidigt ha tillräckligt stor lyfthöjd för pumpen runt vätskan i systemet. Även här bör pumparna dimensioneras efter behov, men du väljer alltid pumpar som är större än vad kylaggregatet kräver som ett minimum.

Användning av rätt kylvätska

Kylvätskan som används har mycket stor inverkan på kylenheten, pumparna och slutligen kylkapaciteten. Rent vatten är bäst när det gäller kapacitet och viskositet. Om den utgående isvattentemperaturen är över + 6C, väljer du ofta vatten. Korrosionsskydd bör implementeras, sedan med hämmare.

Om temperaturen är under +6 utgående isvattentemperatur måste frostskydd väljas. Glykol är det vanligaste frostskyddet, men också här bör du välja efter behov. Etylen Glykol kan till exempel inte användas för att kyla mat och dryck, eller det finns risk för utsläpp. Om du kyler mat och dryck, ska man använda Propylen Glykol, som är giftfritt.

Nackdelen med Propylen Glykol är viskositeten, vilket i sin tur innebär att kylkapaciteten minskar. Vid låga temperaturer, under -5 C, kan du välja en miljövänlig giftfri vätska som heter Kilfrost ALV. Denna vätska bibehåller en högre prestanda än både etylenglykol och propylenglykol oavsett temperatur, och speciellt vid låga temperaturer.

Låt oss hjälpa dig

Vi är specialister på detta. Genom åren har vi hjälpt många företag inom olika branscher. Våra duktiga experter hjälper dig att hitta rätt och optimal lösning för dina behov.

Är det brådskande?

Vi finns tillgängliga och kan leverera inom 24 timmar. Vi har god erfarenhet av situationer där det verkligen är bråttom att möta kundernas behov så snart som möjligt. Vi fixar transport och montering.

UTValda FAVORITER

Vi håller Sverige igång

Skicka oss ett mejl till [email protected] eller fyll i kontaktformuläret nedan