Kemisk rengöring av värmeanläggning

Kjemisk rens av varmeanlegg

Kemisk rengöring av värmeanläggning!

Det finns många anledningar att utföra kemisk rengöring av värmeanläggning, och två goda anledningar är livslängd och energi.

Nya värmeanläggningar

Vi ser ofta att nya värmesystem sätts ihop utan att rengöra systemet innan det sätts i drift, då kan man uppleva att smuts och partiklar tränger in i rören och utrustning under installationen.
Om värmeanläggningen inte rengörs kan detta lämnas kvar och ledas runt av vattenflödet.

Små partiklar fungerar då som sandpapper och du kan få både erosion och korrosion samt få driftsproblem på pumpar och annan utrustning.
Dessutom kommer partiklar att kunna samlas där massflödet begränsas, t.ex. i värmeväxlare. Om det finns en samling av partiklar i värmeväxlaren, kan detta i sin tur leda till högre tryckförlust, sämre värmeöverföring och i slutändan ökade driftskostnader.

Äldre varmeanläggning

När det gäller äldre anläggningar gäller mycket av samma som nämnts ovan, men här är problemen ofta mer komplexa.
Utveckling av skalning, korrosionspartiklar och biofilm är viktiga orsaker till driftsproblem och dålig ekonomi. Innan vi börjar med kemisk rengöring gör vi alltid en inspektion av anläggningen och bedömer mediet via ett laboratorium.

Vi utför kemisk rengöring av bland annat:

  • Värme- och kylsystem
  • Värmeväxlare
  • Torrkylare

Låt oss hjälpa dig

Vi är specialister på detta. Genom åren har vi hjälpt många företag inom olika branscher. Våra duktiga experter hjälper dig att hitta rätt och optimal lösning för dina behov.

Är det brådskande?

Vi finns tillgängliga och kan leverera inom 24 timmar. Vi har god erfarenhet av situationer där det verkligen är bråttom att möta kundernas behov så snart som möjligt. Vi fixar transport och montering.

UTValda FAVORITER

Vi håller Sverige igång

utleie pumper

Uthyrning av pumpar

Uthyrning av pumpar Pumpmedier kräver effektivt en korrekt dimensionerad pump, helst anpassad till situationen. Skulle ett behov för pumpning uppstå eller om den permanenta pumpen

Läs mer »

Skicka oss ett mejl till [email protected] eller fyll i kontaktformuläret nedan