Om Energy Rent AB

Affärsidé

"Energy Rent skall utveckla  uthyrningsmarknaden av energi, samt driva försäljning av tillhörande produkter och tjänster."


Etablering

Energy Rent AB startade 2015, och ägs av Energy Rent AS. Genom att Energy Rent nu etablerar sig i Sverige öppnas en ny aktör inom mobila energilösningar.

Kombinationen äga eller hyra, service och teknik gör det möjligt för oss att ta på allt från små brådskande order till stora komplexa projekt.

Tjänster

Energy Rent AB är ett företag som har specialiserat sig på uthyrningsverksamhet. Vi tillhandahåller ett brett utbud av produkter för uthyrning som t.ex. gaspannor, elpannor, oljepannor, luftkylda kylaggregat, pumpmoduler, värmeväxlarmoduler för hydraulisk separering att nämna något. Allt snyggt inbyggt i ISO-containrar för utmärk rörlighet.

Det vill säga att uthyrningscontainrarna är standardiserade mobila moduler för transport med lastbil, tåg och båt samt utrustad för enkel och snabb installastion. Containrarna hissas snabbt på plats, och under loppet av en arbetsdag kan allt vara plats. För kunden innebär detta prisvärda, flexibla och snabba kvalitétslösningar.

Beroende på kundens krav, möjligheter och behov, lämnas den mobila containern nästan var som helst. Platsen kan vara på tak, i det öppna utrymmet, inuti ett garage, eller som en integrerad del av byggnaden. Färgen på behållaren bestämmer kunden.

Energy Rent AB delar resurser med moderbolaget, Energy Rent AS

Leverantörer

Energi Rent AB väljer endast de bästa leverantörerna av produkter och tjänster som kunderna kommer att njuta av bästa kvalitet och service. Av den anledningen är vi stolta att presentera dessa partners;

Kilfrost ltd, ett ledande företag i termiska vätskor, dvs. etylenglykol, propylenglykol och ekologiskt.

Mobil In Time AG, ett schweiziskt företag som specialiserat sig på mobil energi och levererar den berömda schweiziska kvaliteten. Här läggs inget åt slumpen. Mobile In Time är en ledande aktör i Europa.

- Heylo GmbH, ett tyskt företag som specialiserat sig på mobil värme med särskilt fokus byggtorking. Heylo är en av Europas ledande aktörer.

Välkommen till  Energy Rent AB