5 liter

Kilfrost K400 - 5liter
  • Absorberar upp till 4 gånger sin egen vikt i vatten
  • Vattenlöslig
  • Biologi...