25 liter

Kilfrost SF10 - 25liter

PH neutral och inte giftig

  • Kompatibel med de flesta vanliga metaller...