CB300 Varmeveksler

CB300 Lodda varmeveksler
  • Opp til ca 1150kW @ dT 5k
  • Flow fra 128 m3/h til 200 m3/h
  • Høy termisk virkni...