Val av värmeväxlare

Varmevekslere

Det stilles strenge krav til varmevekslere. Hovedoppgaven til en varmeveksler er å konvertere energi fra et mediet til