Utsläppsfri byggplats

Vad är en utsläppsfri byggplats?

År 2030 ska all bygg- och anläggningsverksamhet i de största städerna i Norge vara utsläppsfria. All energibehov, från entreprenadmaskiner till uppvärmning, från verktyg till materialleverans, ska täckas av fossilfria och utsläppsfria energikällor. Det långsiktiga målet är att varje byggarbetsplats i Norge ska vara utsläppsfri.

Utslippsfri byggeplass
Utsläppsfri byggplats

Fram till idag har mestadels fossila energikällor använts på byggplatser i Norge, särskilt diesel och propan. Allt fler väljer fossilfria källor, men byggandet står fortfarande för en stor del av utsläppen av växthusgaser på riksbasis. För att ändra på detta måste mer klimatvänliga alternativ användas.

Vad är skillnaden mellan utsläppsfritt och fossilfritt?

Inga växthusgaser

En utsläppsfri byggplats använder endast förnybara energikällor, som inte släpper ut växthusgaser som som CO2 och NOx (kvävehaltiga gaser). Även fossilfria energikällor som pellets och biobränslen uppfyller inte kraven på att vara utsläppsfria, och det är än så länge bara ett fåtal tekniker som gör det.

Fossilfri byggeplass
Uthyrning av fossilfri fjärrvärmecentral

För att uppnå kravet på att vara helt utsläppsfritt måste även både direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser undvikas. Det innebär att inte bara entreprenadmaskiner och värme ska vara utsläppsfria utan även transporter av entreprenadmaskiner och byggmaterial ska vara utsläppsfria.

Det innebär bland annat att entreprenadmaskiner ska vara elektriska, antingen med batteri eller ansluten kabel, och uppvärmning ska använda alternativ som fjärrvärme, elektricitet eller vätgas.

Kraven är höga, och det är mycket att ta itu med. De olika alternativen för utsläppsfria alternativ på byggplatsen är listade i tabellen nedan.

Utsläppsfria energikällorUppvärmningEntreprenadmaskiner
Fjärrvärmex
Elektricitetxx
Markvärme och värmepumparx
Väte*
* Ej kommersiellt tillgänglig idag

Utsläppsfri byggvärme

Torkning av bygg har traditionellt sett varit en stor föroreningskälla, men med moderna lösningar kan man hantera utmaningarna både ekonomiskt, effektivt och klimatvänligt. Dagens utrustning ger full kontroll och möjlighet till övervakning, så att du kan säkerställa en säker uppvärmning som inte slösar energi.

Utslippsfri byggeplass
Mobil Värmepump

Ett exempel på en lösning för utsläppsfri byggvärme är vattenburen värme och industriella värmepumpar. Allt fler byggarbetsplatser kräver vätskeburna distributionssystem för värme, både av klimatskäl – men också för att ha full kontroll över temperaturen, och för att undvika fukt i luften.

Fossilfri Byggvarme
Fossilfri Byggvärme

Med ett sådant system kommer det att vara möjligt att uppnå utsläppsfri byggvärme, vilket effektiviserar och förenklar byggprocessen förutom att det är miljövänligt. Win-win situationer värda framtiden!

Framtidens utsläppsfria byggplats

För att ha en utsläppsfri byggplats måste man använda elektricitet, fjärrvärme eller vätgas i utrustningen. För närvarande är väte som energikälla på byggplatsen inte kommersiellt tillgänglig i Norge, så det investeras mest i elektriska lösningar. Under loppet av 20 år beräknas 90 % av byggverksamheten i detta land vara elektrifierad.

Men ska man nå målen måste man tänka strategiskt och byggherrarna måste göra kloka val som möter alla olika krav man ställer. Det innebär bland annat att ställa krav på leverantörer, ha överblick över effektbehov, göra strategiska val för placering av laddpunkter och utrustning och mycket mer. Det kan snabbt bli en utmaning, och det är svårt att hålla koll på allt man ska tänka på.

Här har vi samlat några kontrollpunkter som du bör se till att ha med i planeringen av den framtida utsläppsfria byggplatsen:

Effektbehov på utsläppsfri byggplats

Behovet baseras oftast på uppvärmning, entreprenadmaskiner och torkning av betong. Effektbehovet för den färdiga byggnaden är också viktigt att ta utgångspunkt i.

Tillgänglig ström

Klargör tillgänglig kapacitet och eventuell strömförbrukning med nätbolagen. Om effektbehovet är större än tillgänglig kapacitet kan det bli nödvändigt att ompröva behovet, eller kanske hitta en lösning för extra tillfällig kraft.

Entreprenadmaskiner

Som tidigare nämnt måste entreprenadmaskiner  vara elektriska för att kunna kategoriseras som utsläppsfria, om man ska välja vad som finns på marknaden idag. Men även bland elmaskiner finns tillval, där kabelelektriska maskiner för närvarande används mest här i landet – på grund av låg tillgänglighet på större batterimaskiner. Men utvecklingen går hela tiden framåt och det kan löna sig att hålla ögonen öppna för de olika sorter som kommer ut på marknaden.

Laddpunkter på byggarbetsplatsen

Elektriska maskiner som går på batteri ska laddas och då är det viktigt att undvika att anslutningen till laddpunkterna är strategiskt placerad. Om du lägger ner mycket energi på att köra fram och tillbaka dit maskinen laddar kan det vara lämpligt att ompröva platsen.

Övriga strategiska åtgärder

Lätt körning, ojämn inomhustemperatur och materialval är alla exempel på saker som påverkar energibehovet på en utsläppsfri byggplats. Gör val i förväg som minskar behovet och effektiviserar arbetsuppgifterna.

Översikt

Att skapa en karta med översikt över anslutningspunkter kan bidra till att effektivisera planering, och strategisk placering av maskiner och utrustning. Om alla på byggplatsen har överblick över laddplatser och tillgänglig utrustning går det åt mindre energi på vägtullar och liknande.

Utvärdering på vägen

Att ständigt hålla koll på energiförbrukningen är viktigt för att upprätthålla en effektiv drift. Både under ett projekt, men också för att planera nästa. Att kunna göra bra val efter att projektet redan är igång kan vara avgörande för den slutliga summan av energiförbrukningen.

Beredskap på en utsläppsfri byggplats

Det finns hårda krav på hur elanläggningar ska drivas och underhållas. Det kräver proffs och du kanske vill ha en elsäkerhetsansvarig på plats. Kompetenta människor inom moderna lösningar kan göra stor skillnad i behovet av kraft.

Det finns inget slutgiltigt beslut om hur en utsläppsfri byggplats ska läggas upp för ett effektivt energiutnyttjande, det beror på själva projektet. Men med skräddarsydda lösningar, modern utrustning och bra strategiska val kan du säkerställa att byggplatsen uppfyller kraven på effektivitet och nollutsläpp – och blir en utsläppsfri byggplats.

Skicka oss ett mejl till [email protected] eller fyll i kontaktformuläret nedan