Utsläppsfri uppvärmning på byggplatsen

Utsläppsfri uppvärmning

Flera kommuner och rättsinstanser har redan infört krav på utsläppsfri uppvärmning på byggplatsen. Oslo har exempelvis fastställt krav på utsläppsfri uppvärmning fram till 2025, och staden har som mål att nå en minskning av koldioxidutsläppen med 95% till 2030. Men vilka möjliga lösningar finns tillgängliga för att uppnå dessa ambitiösa mål?

Idag används fossila energikällor huvudsakligen för uppvärmning av byggplatser, och i synnerhet används diesel och propan som energikällor. För att uppfylla kraven för fossilfri uppvärmning måste man byta till olika alternativ som värmepumpar, vattenburen värme, elpannor och väte – mobila och effektiva värmekällor.

Norge är en föregångare i världen när det kommer till att införa miljökrav, och detta gäller även byggplatser. Att använda utsläppsfri uppvärmning på byggarbetsplatser är den rätta vägen att gå för att säkerställa en hållbar framtid för kommande generationer. Om vi ska uppnå våra mål måste vi gradvis övergå från fossila bränslen till helt utsläppsfria alternativ. Detta är nödvändigt för att uppfylla våra klimatmål för 2030 och 2050.

Innovativa lösningar behövs på fältet och det finns mycket att bekanta sig med. Lyckligtvis är Energy Rent här för att hjälpa dig – se vårt stora urval av utsläppsfri uppvärmning

Mobila värmekällor

En lösning med mobila värmekällor garanterar snabb igångsättning av uppvärmningen och uppfyller kravet på högre effekt under byggprocessen. Genom att använda dessa miljövänliga alternativ säkerställer vi att leverantörer av permanenta tekniska anläggningar kan behålla sin garanti när de är klara och kan slutföra detta vid rätt tidpunkt i byggprocessen.

Vår spetskompetens

Energy Rent är ledande inom värmepumpar. Vi kylar ner en mängd olika platser, inklusive isbanor, lager, grönsaker och kontor. Varje vecka samarbetar vi med projekt där kunder har specifika krav på effekt, temperatur och design. Vi installerar värmepumpar snabbt och enkelt samtidigt som vi erbjuder mycket flexibla lösningar. Det är särskilt rekommenderat att använda våra värmepumpar som en energieffektiv lösning när byggnaden är klar och i drift.

Vi har även god kompetens inom andra alternativ, som t.ex vattenburen värme. Under 2018 levererade vi vattenburen värme till Greverud Torget. I mer än ett år fanns en enhet på 600 kw placerad vid byggplatsens ytterkant. Genom golvvärme, tillfälliga konvektorer, fläktar och tillfälliga rör, säkerställde vi torkning och konstruktion av golv på rekordtid!

Den bästa lösningen för dig

Energy Rent är redan ett av Norges ledande företag inom mobila lösningar för uppvärmning och kylning på byggarbetsplatser. Vårt produktsortiment består av lösningar som antingen redan är miljövänliga eller som kan anpassas för att möta kraven för en grönare framtid. Vi strävar ständigt efter att snabbt anpassa oss till de innovativa lösningar som både marknaden och miljön kräver.

Vi har den nödvändiga kunskapen för att välja det som bäst passar dig och kompetensen att leverera utrustningen snabbt och effektivt. Kontakta oss för att prata om utsläppsfri uppvärmning på byggplatsen din!

Skicka oss ett mejl till [email protected] eller fyll i kontaktformuläret nedan