Val av värmeväxlare

Varmevekslere

Stränga krav

Värmeväxlarens huvuduppgift är att konvertera energi från ett medium till ett annat, därav namnet värmeväxlare.
Värmeväxlare används oftast till värmeöverföring från ett medium till ett annat, men kan också användas som tryckavlastare, eller för att skapa hydraulisk separation mellan två medierna. Värmeväxlare finns i ett antal olika former och storlekar beroende på användningsområde.

Olika typer

De vanligaste värmeväxlarna vi har är vätska-vätska, luft-till-vätska, luft-till-luft. Pris och prestanda är två nyckelfaktorer när vi dimensionerar värmeväxlare. Då är det bra att veta vad som driver priset upp eller ner. Den viktigaste faktorn som påverkar priset är LMTD. Enkelt förklarat betyder detta skillnaden mellan temperaturen över värmeväxlaren, dvs. temperaturen på sidan 1 och temperaturen på sidan 2.

Låg LMTD motsvarar högre pris, men är mer ekonomiskt för anläggningen i sin helhet. Detta beror på att det finns mindre termisk förlust mellan medier och vanligtvis mindre tryckförlust. Rent fysiskt så kan lägre LMTD leda till ökad yta, vilket i sin tur ger ett högre pris. Om du tittar på anläggningen som helhet kommer du ofta att kunna försvara ett högre pris, läsa lägre LMTD, för att kunna dra nytta av bättre driftsförhållanderna, läsa lägre elkostnader. Den ökade kostnaden kommer då normalt att återbetalas över tiden, cirka 3-5 år.

Dimensionering

Vi som dimensionerar värmeväxlare måste ta hänsyn till ett antal olika parametrar, t.ex. kapacitet, temperatur, yta, tryckfall och typ av medium. För detta använder vi olika dimensioneringsprogram. Här kan vi ange alla dina parametrar och krav, sedan presentera den optimala värmeväxlaren åt dig. Det är bra att inse att även om en ”köpa från hylla” värmeväxlare kan passa bra in i projektet, är det inte nödvändigtvis att detta är det bästa.

En annan viktig punkt är att välja rätt medium för jobbet. Ett väldigt bra exempel på detta är värmeöverföringsvätska till olika typer av industrier och särskilt livsmedelsindustrin. Propylenglykol, som är giftfritt, används normalt här. Nackdelen är att det blir mycket tufft vid låga temperaturer. Detta leder till ökat tryckförlust, lägre prestanda och högre kostnad.

 

Låt oss hjälpa dig

Vi är specialister på detta. Genom åren har vi hjälpt många företag inom olika branscher. Våra duktiga experter hjälper dig att hitta rätt och optimal lösning för dina behov.

Är det brådskande?

Vi finns tillgängliga och kan leverera inom 24 timmar. Vi har god erfarenhet av situationer där det verkligen är bråttom att möta kundernas behov så snart som möjligt. Vi fixar transport och montering.

UTValda FAVORITER

Vi håller Sverige igång

Skicka oss ett mejl till [email protected] eller fyll i kontaktformuläret nedan