Värmepumpar och fossilfri konstruktionvärme

Värmepumpar och fossilfri byggnadsvärme

Värmepumpar för fossilfri byggvärme är ett bra alternativ nu när regeringen har förbjudit byggvärme som eldas med diesel. Fördelarna med att använda värmepumpar är många.

För det första kommer en värmepump att använda mindre ström än en traditionell värmefläkt. En COP på 3 eller 4 är vanligt, vilket innebär att för varje kW du lägger in får du 3 till 4 gånger ut. Det innebär i sin tur lägre driftskostnader. Med elpriser som vi ser nu är detta en fördelaktig lösning.

För det andra kommer det ofta att finnas begränsningar för hur mycket el som kan utvinnas på en byggarbetsplats. Här kommer en fossilfri värmepump att bidra i positiv riktning. Om du kommer över 63A kan det innebära utmaningar, och kommer du över 125A är det nästan alltid ett problem.

Olika typer av värmekällor

Som nämnts i artikeln fossilfri byggnadsvärme finns det flera uppvärmningsmetoder som kan användas för att visa fossilfritt och utsläppsfritt. Som tidigare nämnt tycker vi att värmepumpar som används för fossilfri byggnadsuppvärmning har några tydliga fördelar jämfört med värmefläktar.

De två mest användbara värmepumparna är luft-till-luft värmepump och luft-vatten värmepump. Den största skillnaden är att den förra levererar varmluft direkt, medan den senare producerar varmvatten.

Vilken effekt är bäst lämpad för värmepumpar som används för byggnadsvärme?

Vilken effekt som kan förväntas av en värmepump för fossilfri byggnadsvärme är alltid en återkommande fråga. Vi brukar säga att intervallet 25-90kW uteffekt är en fin storlek. Då täcker du de flesta behov, och du håller dig inom tillgänglig kraft som tidigare nämnts.

Utetemperaturen spelar en betydande roll, både för strömuttaget och utgången. En sänkning av utomhustemperaturen med 1 grad ger normalt en minskning mätt i uteffekt på cirka 2-4 %. Av den anledningen är det bra att veta vilken typ av temperaturer värmepumpen laddas för, även kallad nominell effekt.

Skicka oss ett mejl till [email protected] eller fyll i kontaktformuläret nedan