CB20 Varmeveksler

CB20 Lodda varmeveksler
  • Opp til ca 50kW @ dT 5k
  • Flow fra 4 m3/h til 9 m3/h
  • Høy termisk virknin...