CB60 Varmeveksler

CB60 Lodda varmeveksler
  • Opp til ca 80kW @ dT 5k
  • Flow fra 9 m3/h til 14 m3/h
  • Høy termisk virkningsgr...