Vattenbaserad värme som uppvärmningsmetod

Kostnadseffektiv och pålitlig uppvärmning

Vi på Energy Rent har under flera år hyrt ut driftsäkra och kostnadseffektiva tillfälliga värme- och vattenburna värmesystem för en rad användningsområden. Oavsett om utrustningen ska användas för planerade operationer eller för oväntade nödsituationer – har vi den utrustning och den kompetens som behövs för att lösa situationen så kostnadseffektivt och snabbt som möjligt.

Uppvärmning kan göras på många olika sätt och vattenburen värme är ett av flera olika sätt. Vattenburen värme är enkelt och kort förklarat vatten som värms upp via en värmekälla. Ett vattenburet värmesystem är tillsammans med andra olika förnybara värmekällor ett kostnadseffektivt och pålitligt värmesystem.

Vatten har en bra värmekapacitet och är en av de främsta anledningarna till att många väljer att hyra ett vattenbaserat system istället för att använda andra lösningar som ofta innehåller många små enheter.

 

Många applikationer för vattenburen värme

Vattenburen värme kan användas vid de flesta tillfällen och marknader, och kan användas i både planerade och oplanerade situationer. Uppvärmningsmetoden är en särskilt föredragen lösning på byggarbetsplatser, men används ofta även i befintliga bostäder och byggnader. Genomförda byggprojekt som planerar att använda vattenburen värme som värmekälla när projektet är klart kan ha många fördelar genom att använda vattenburen värme även under själva byggskedet.

Hotell, sjukhus, produktion, kontorsbyggnader, idrottsarenor och fotbollsplaner är bara några exempel på var vattenburen värme kan användas. Vi har bland annat levererat vattenburen värme för uppvärmning av gräset på fotbollsplaner, vilket vi faktiskt ser som en växande trend på idrottsarenor.

Vid oförutsedda händelser där anslutningen till fjärrvärme tappas kan vi snabbt återfå tillgång till systemet genom att ansluta till något av våra mobila system. I sådana fall kan vi leverera bland annat ett värmeanläggningsystem, eller en radiator med fläkt för varmluft.

 

Vattenburen värme har många fördelar

En av de största fördelarna med ett vattenburet värmesystem är att man släpper ut stora mängder damm i luften, som en värmefläkt annars skulle ha släppt ut. Ett vattenburet värmesystem fungerar därför bra i situationer där känslighet för damm, astma eller allergier kan uppstå – som på kontoret.

En mobil värmecentral är ett alternativ för att hyra vattenburen värme. Vi har flera typer av mobila värmeaggregat, och det går att välja mellan värmeaggregat som drivs med gas, el, olja, bioolja eller pellets.

Väljer du elvärme, snarare än ett gas- eller oljeeldat värmesystem, blir lösningen också mer miljövänlig, och kan faktiskt också vara effektivare ibland – om alla omgivande förhållanden finns.

 

Många möjligheter

Vattenburen värme är bara en av många möjligheter att skapa värme. I många år har vi hjälpt våra kunder med uppvärmning och möjligheterna är många.

En möjlighet är att använda ett värmesystem där varmvatten produceras för vattenburen värme. Det går även bra att använda en vattenvärmepump, då antingen luft-vatten eller vätska-vatten. Biopannor är också ett alternativ.

Oftast använder vi mobila värmepumpar, elpannor, biopannor, gaspannor eller pelletspannor när vi ska producera varmvatten till kundens vattenburna värme. Värmen som produceras genom anläggningen leds vidare genom flexibla slangar, dimensionerade efter behov, från DN25 till DN150.

Mobil vattenburen värmecentral 1250kW
Mobil Varmesentral 1250kW

Vi har duktig personal som anpassar och skräddarsyr vattenburna värmelösningar som tillgodoser dina behov. Hör av dig om du vill ha mer information eller referenser för att hyra vattenburen värme.

 

Vattenburen värme för fotbollsplaner

I flera projekt har vi levererat värmesystem där vattenburen värme använts. Vattenburen värme är en effektiv uppvärmningsmetod, som blir mer och mer populär att använda.

Intresset för uppvärmningsmöjligheter på idrottsarenor ökar och det blir mer och mer normalt att värma upp gräsmattan på fotbollsplaner. Fördelarna är stora på vintern då snö och frost snabbt bildas på mattan.

För sådana projekt av värmemattor på fotbollsplaner har vi använt en mobil värmecentral för produktion av värmen. Vidare har vi levererat vattenburen värme i själva gräsmattan.

I tidigare projekt har vi levererat 7,5 MW vattenburen värme genom en anläggning. Vi har även levererat värmecentraler i megawattklassen till flera projekt.

Mobil vattenburen värmecentral

Mobil vattenburen värmecentral

Tillgänglig hela tiden

Våra mobila enheter är smart förpackade. Detta för att de ska vara lätta att transportera, ta liten plats och är lätta att installera.

Cirkulation av glykolvätska i systemet förhindrar frysning under inaktiva perioder. Det kommer också att göra det möjligt att starta systemet i temperaturer så låga som -20⁰C.

Vår utrustning kan förses med fjärrövervakningsteknik, så att du kan fokusera på verksamheten. Vårt tekniska team övervakar och håller sedan kontroll över utrustningen dygnet runt, åt dig.

 

Lång erfarenhet av värme

Vi på Energy Rent har över tio års erfarenhet av att hyra ut vattenburen värme till de flesta marknader. Vi har hög teknisk erfarenhet inom området, och proffs som kan hjälpa till att skräddarsy en lösning efter dina behov.

Kontakta oss via telefon, mail eller chatt för ett oförpliktande samtal och erbjudande.

Skicka oss ett mejl till [email protected] eller fyll i kontaktformuläret nedan