Vattentemperaturen är viktig i avelsanläggningar

Optimal vattentemperatur för odlad fisk

Jordbruksnäringen i Norge är stor, med en årlig omsättning på mer än 116 miljarder NOK. Den största delen av denna omsättning kommer från laxodling. Vattnets temperatur spelar en viktig roll för att fisken i vattenbruksanläggningar ska få ett bra liv. Vattnets temperatur är avgörande för att fisken ska få tillräckligt med syre, äta bra och växa rätt. Odlad lax trivs bäst i vatten som håller en temperatur mellan 8 och 14 grader. Den optimala temperaturen är 13. Då äter fisken bra och växer snabbt. Vi på Energy Rent kan hjälpa dig att få rätt vattentemperatur!

 

Rätt vattentemperatur är viktigt!

För att uppnå bra växtförhållanden är rätt vattentemperatur avgörande. Detta gäller alla avelsanläggningar. Allt varmare vattentemperaturer i havet skapar utmaningar för fisken och speciellt laxen. Att kunna kontrollera vattentemperaturen är en viktig faktor för att driva en framgångsrik fiskodling.

 

Vattentemperaturerna är för höga

Om temperaturen i vattnet är för varm blir fisken stressad, redan vid över 16 grader blir fisken stressad. Då äter fisken mindre och vikten minskar. Vid en varmare vattentemperatur sjunker syrenivån i vattnet. Odlad fisk har inte möjlighet att simma till kallare vattentemperaturer och lösningen är då att fisken simmar nedåt. Detta beror på att ju djupare fisken går, desto kallare blir vattentemperaturen och desto mer syre får fisken. Om fisken har för varm vattentemperatur över tid kommer detta att ske på bekostnad av fiskens kroppsfunktion, och fisken kommer så småningom att kvävas. Vi kan då installera tillfällig kyla för att sänka vattentemperaturen till 13 grader, för optimal temperatur.

En titan värmeväxlare är lätt och har överlägsna mekaniska egenskaper, samt att den ger mycket effektiv värmeöverföring. När vi specialanpassat utrustningen efter dina behov kan vi använda en titanväxlare för att fungera som en hydraulisk separator.

 

Vattentemperaturerna är för låga

Mycket låga temperaturer gör också att fisken blir stressad, på samma sätt som vid för höga vattentemperaturer. Under 2019 blev vi kontaktade av en gård som hade för kall vattentemperatur för en mängd fisk som förväntades komma. Lösningen blev då att leverera en 3MW-panna som värmde vattnet som togs in från en närliggande flod från 2 grader till 10 grader.

vattentemperatur jordbruk

Vi har lång erfarenhet av rätt vattentemperatur inom vattenbruksbranschen

Energy Rent har bred erfarenhet från vattenbruksbranschen, både för uppvärmning och kylning av vattentemperaturen. Vi har även erfarenhet av värme och kyla för att anpassa temperaturen i överbelastade slakterier. Vårt utrustningslager är omfattande och vi har expertis och utrustning för att både kunna värma och kyla havsvatten och sötvatten.

Vi blev uppringda när kunden hade nödstopp i sin egen värmeförsörjning för att hålla vattentemperaturen för uppfödning av läppfisk. En mobil värmecentral på 3000 kW, en värmeväxlare i titan, pumpar, slangar och tank levererades sedan.

 

Snabba och flexibla lösningar

Vi är mycket flexibla och kan leverera snabbt om det finns behov av akut hantering av vattentemperaturen, vare sig det är för att uppnå en högre eller lägre temperatur. Kontakta oss på Energy Rent om du behöver kontrollera vattentemperaturen i din uppfödningsanläggning. Vi hjälper till med planering, anpassning, uppstart och leverans så att anläggningens normala drift kan upprätthållas.

 

 

 

Skicka oss ett mejl till [email protected] eller fyll i kontaktformuläret nedan