Vattentemperaturen är viktig i fiskodlingar

vattentemperatur jordbruk

Optimal vattentemperatur för odlad fisk

Fiskodlingsnäringen i Norge är stor och har en årlig omsättning på mer än 116 miljarder NOK. Den största delen av denna omsättning kommer från laxodling. För att fisken i fiskodlingar ska få ett bra liv spelar temperaturen i vattnet en viktig roll. Vattnets temperatur är avgörande för att fisken ska få tillräckligt med syre, äta bra och växa ordentligt. Odlad lax trivs bäst i vatten som håller en temperatur på mellan 8 och 14 grader. Den optimala temperaturen är 13. Då äter fisken bra och växer snabbt. Vi på Energy Rent kan hjälpa till att få rätt vattentemperatur!

Rätt vattentemperatur är viktigt!

För att uppnå bra tillväxtförhållanden är rätt vattentemperatur avgörande. Det gäller alla fiskodlingar. Allt varmare vattentemperaturer i havet skapar utmaningar för fisken och speciellt laxen. Att kunna kontrollera vattentemperaturen är en viktig faktor för att driva en framgångsrik fiskodling.

 

För höga temperaturer på vattnet

Om temperaturen i vattnet är för varm blir fisken stressad, redan vid över 16 grader blir fisken stressad. Då äter fisken mindre och vikten minskar. Vid en varmare temperatur på vattnet minskar syrenivån i vattnet. Odlad fisk har inte möjlighet att simma till kallare vattentemperaturer och lösningen är då att fisken simmar nedåt. Detta beror på att ju djupare fisken kommer, desto kallare blir vattentemperaturen, och desto mer syre får fisken. Om fisken har för varm vattentemperatur med tiden kommer detta att vara till nackdel för fiskens kroppsfunktion, och fisken kommer så småningom att kvävas. Vi kan då installera tillfällig kyla för att sänka vattentemperaturen till 13 grader, för optimal temperatur.

En värmeväxlare i titan är lätt och har överlägsna mekaniska egenskaper, samt ger mycket effektiv värmeöverföring. När vi anpassar utrustningen efter deras behov kan vi använda en titanväxlare för att fungera som en hydraulisk separator.

 

För låga temperaturer på vattnet

Mycket låga temperaturer gör också att fisken blir stressad, på samma sätt som vid för höga vattentemperaturer. Under 2019 blev vi kontaktade av en fiskodling som hade för kall vattentemperatur för en mängd fisk som förväntades komma. Lösningen blev att förse en 3MW-panna som värmde vattnet som samlades upp från en närliggande flod från 2 grader till 10 grader.

Vi har lång erfarenhet av rätt vattentemperatur inom vattenbruksbranschen

Energy Rent har lång erfarenhet från vattenbruksbranschen, både för uppvärmning och kylning av vattentemperaturen. Vi har även erfarenhet av uppvärmning och kylning för att justera temperaturen i överbelastade slakterier. Vårt utrustningslager är brett och vi har kompetens och utrustning för att både kunna värma och kyla havsvatten och sötvatten.

Vi blev uppringda när kunden hade nödstopp i sin egen värmeleverans för att hålla vattentemperaturen för läpfiskodling. Det levererades då ett mobilt värmeverk på 3000kW, en värmeväxlare i titan, pumpar, slangar och tank.

 

Snabba och flexibla lösningar

Vi är mycket flexibla och kan leverera snabbt om det finns behov av akut kontroll av vattentemperaturen, vare sig det är för att uppnå högre eller lägre temperatur. Kontakta oss på Energy Rent om du behöver kontrollera vattnets temperatur i din fiskodling. Vi hjälper till med planering, anpassning, uppstart och leverans så att anläggningens normala drift kan upprätthållas.

Låt oss hjälpa dig

Vi är specialister på detta. Genom åren har vi hjälpt många företag inom olika branscher. Våra duktiga experter hjälper dig att hitta rätt och optimal lösning för dina behov.

Är det brådskande?

Vi finns tillgängliga och kan leverera inom 24 timmar. Vi har god erfarenhet av situationer där det verkligen är bråttom att möta kundernas behov så snart som möjligt. Vi fixar transport och montering.

UTValda FAVORITER

Vi håller Sverige igång

Skicka oss ett mejl till [email protected] eller fyll i kontaktformuläret nedan